MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly           17.1.2022 08:46         
 ÚVOD   INFORMACE  AKCE / REPORTÁŽE  ARCHIV  ČLÁNKY  MAGAZÍN - BLOG  INZERCE      KOMERČNÍ INZERCE  KONTAKTY
MotoMagazínInzerujte na MotoMagazínu

| Magazín - Blog novinek a zajímavostí ze světa, historie, cest, stodol a garáží | Péče o pneumatiky pro veterány |
  Dne 9. října roku 1929 byla zakladatelem Františkem Janečkem u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě zaregistrována nová značka motocyklů, JAWA.Místa spjatá s výrobou motocyků značky Jawa
  Autor: Jiří Bartuš


  O tom proč byla výroba motocyklů Jawa spjata s Prahou a Týncem nad Sázavou se dozvíte v kapitole Přesun výroby motocyklů Jawa z Prahy do Týnce nad Sázavou druhého vydání knihy Jawa Californian


Zbrojovka Ing. F. Janeček a. s. (Závody 9. května, n. p.) v Praze na Pankráci

  Zbrojovka Františka Janečka, kde byly od roku 1929 vyráběny motocykly Jawa, byla postavena v Praze na Pankráci v místě, které se nazývalo Na Zelené lišce, podle zájezdního hostince, který Janeček s přilehlými pozemky zakoupil. Plánovaný rozvoj továrního objektu v této lokalitě však již z počátku Janečkovi značně omezila změna regulačního plánu města v roce 1922, tedy nedlouho po zakoupení pozemků. Tovární budovy bylo možné stavět jen jako provizorní, z větší části ze dřeva a plechu, na dobu trvání výjimky z územního plánu, o které nebylo jasné, zda bude prodloužena.
  Od roku 1945 byl výrobní podnik v Praze na Pankráci systematicky přestavován do moderní podoby tak, aby v něm bylo možné dosáhnout vysoké produkce motocyklů, neboť původní tovární budovy z 20. a 30. let 20. století zhotovené v důsledku regulačního plánu pouze provizorně, nemohly vyhovovat poválečnému rozmachu výroby. V rámci restrukturalizace motocyklového průmyslu ČSSR byl celý podnik v roce 1964 předán firmě ČKD Polovodiče.

Areál Zbrojovky Ing. Františkek Janeček v Praze na Pankráci, na míste zvaném Na Zelené lišce, v 30. letech minulého století. Areálu Zbrojovky tehdy nikdo neřekl jinak než Janečkárna. Tovární budovy v Praze na Pankráci bylo Františku Janečkovi umožněno stavět jen jako provizorní, z větší části ze dřeva a plechu, na dobu trvání výjimky z územního plánu.

Výrobní prostory v Praze na Pankráci (Na Zelené lišce, Praha Nusle), ve kterých Zbrojovka Ing. František Janeček začínala a zažila období největší slávy, se dnešních dnů také nedočkaly. Na jejich místě stojí nyní obchodní dům a obytný blok. Nedotčena zůstala na místě pouze památkově chráněná Michelská vodárenská věž, jež stála v sousedství továrního areálu.


  Co má společného tradiční česká značka Jawa s 9. květnem?   Dozvíte se v článku   zde |


Pobočný závod v Praze-Libni

  V pobočném závodě v Praze-Libni byly vyráběny motocykly Jawa 500 OHC, které v roce 1958 nahradila výroba motocyklů pro Švédskou Královskou Armádu a malosériová výroba terénních motocyklů.

Libeňská pobočka Závodů 9. května byla v roce 1964 přidělena Pražskému dopravnímu podniku, který zde zřídil opravny autobusů.


Pobočný závod v Praze-Strašnicích a později sídlo VVZ Jawa

  V rámci slučování výrobních podniků státem nařízené centralizace průmyslu byl národní podnik Jawa od 7. března 1946, spolu se strašnickým výrobcem motocyklů Ogar (Ogar, národní podnik), začleněn do národního podniku Zbrojovka Brno. Výrobní budova firmy Autfit (Ogar) sloužila k montáži motocyklů Ogar, Jawa 350. Od roku 1964 sídlil v budově nově vzniklý Výzkumný a vývojový závod n. p. Jawa (VVZ Jawa). Do Strašnické pobočky bylo umístěno i podnikové oddělení obchodně-technických služeb, OTS.

Budova strašnické pobočky dosud stojí.


Výrobní areál národního podniku Jawa v Týnci nad Sázavou - Brodcích

  V roce 1938 se Františku Janečkovi podařilo koupit areál zkrachované Mautnerovy přádelny hedvábí v místní části Týnce nad Sázavou – Brodce (Zbrojovka Ing. František Janeček – závod Brodce). Do těchto výrobních prostor postupně přesunul montáž osobních vozů a veškerou výrobou ze slévárny, která s ní technologicky nesouvisela. Během válečných let byla výroba v Brodcích podřízena potřebám německého válečného hospodářství. Ještě během války zde skončilo snažení o vybudování vlastní drátovny.
  V jižní části areálu byla v roce 1964 zahájena stavba nové pětipatrové výrobní budovy, dnešní dominanty této části Týnce. Netradiční patrová stavba byla zvolena pro nedostatek místa ve výrobním areálu, který byl vymezen řekou Sázavou a protější strání a v jižní části areálu uzavřený železniční vlečkou. Výroba v nové výrobní budově byla uvedena do provozu v červnu roku 1965.

Výstavba nové výrobní budovy ve výrobním areálu v Brodcích. Netradiční patrová stavba byla zvolena pro nedostatek místa ve výrobním areálu, který byl ohraničen řekou Sázavou a protější strání a v jižní části areálu železniční vlečkou. Výroba v nové výrobní budově, ještě bez přístavby expedičního skladu, byla uvedena do provozu v červnu roku 1965.

V době náběhu výroby modelu Jawa 350 typ 634 byl k patrové výrobní budově směrem k řece přistaven expediční sklad. Během let se vzhled továrního areálu v Brodcích nijak zásadně neměnil. Po úpadku výroby na počátku 90. let byla využívána jen část budov a zbytek areálu chátral. Obrat nastal v roce 2014, kdy v rámci revitalizace celého areálu byly nevyužité budovy zbořeny.

Rekonstruovaná výrobní budova v Brodcích z vodáckého pohledu v létě roku 2019.


  Jawa to nevzdává Výrobce se slavnou minulostí a nepříliš slavnou přítomností žije. A jak se zdá, nehodlá to vzdát...   více |


Nejstarší, severní, část výrobního areálu v Brodcích, jejíž součástí byly výrobní objekty původní Mautnerovi přádelny hedvábí a administrativní budova, nebyla po dlouho dobu nikým využívána. Jelikož se tyto objekty nacházely ve značně zpustošeném stavu, byla v roce 2011 tato část výrobního areálu nabídnuta současným majitelem JAWA Moto spol. s r. o. k prodeji. Za cenu 17 850 000 Kč. Jelikož o koupi nikdo neprojevil zájem, bylo v roce 2013 rozhodnuto o demolici všech budov v této části areálu. Tak už to u nás bohužel se starými továrními budovami chodí. Výrobní budova ze 60. let zůstává i nadále využívána k výrobě motocyklů


Vila Františka Janečka v Týnci nad Sázavou

  V roce 1925 zakoupil František Janeček v Týnci nad Sázavou na levém břehu řeky Sázavy pozemky a nechal si na nich postavit vilu skrývající v sobě mnoho architektonických a technických zajímavostí..

Fotografie týnce nad Sázavou v roce 1928. Na fotografii vlevo stojí nově postavená vila Františka Janečka. Uprostřed v pozadí je vidět tovární objekt Mautnerovy přádelny hedvábí v místní části Brodce, který František Janeček koupil v roce 1938. Na pozemku před mostem přes řeku Sázavu vyrostla v roce 1931 slévárna neželezných kovů. Vila Františka Janečka v Týnci nad Sázavou po dostavbě roku 1928.

Vila Františka Janečka v Týnci nad Sázavou.


Slévárna neželezných kovů (Metaz) v Týnci nad Sázavou

  Po mnoha peripetiích s úřady a redukci ambiciózních plánů postavil František Janeček v roce 1931 v Týnci nad Sázavou, na pravém břehu Sázavy nedaleko nádraží, slévárnu neželezných kovů (Zbrojovka Ing. František Janeček – závod Týnec n. Sáz.). Prostory slévárny byly v 30. letech využívány také pro montáž osobních vozů Jawa (jejichž karosérie sem byly dováženy z Kvasin), a po přesunu z Prahy i pro výrobu kulometných pásů a elektrických výrobků.

Fotografie z válečného období zachycují vilu Františka Janečka se slévárnou neželezných kovů a továrním objektem v Brodcích v pozadí. Pohled na vilu Františka Janečka na levém břehu řeky Sázavy a slévárnu neželezných kovů na břehu pravém.

Slévárna neželezných kovů (Metaz) v Týnci nad Sázavou.


Jawa Divišov

1. října roku 1963 byl do národního podniku Jawa začleněn i výrobce terénních a plochodrážních motocyklů Eso Divišov.

Výrobní areál v Divišově stále slouží svému účelu. Ještě do nedávné doby odtud šířily slávu značky Jawa plochodrážní motocykly. Po uplynutí přechodné doby, po kterou měli divišovští povoleno značku Jawa užívat, došlo k přejmenování plochodrážních motocyklů na JRM.


  Zajímá vás jak vypadal letecký pohled na tato místa potažmo na celé Československo v roce 1951? Kompletně zpracované letecké snímkování na mapovém podkladu ČSSR z roku 1953 naleznete na stránkách http://kontaminace.cenia.czPodpořte MotoMagazín investováním do reklamy na jeho stránkách. Nabídněte své produkty širokému spektru zdejších návštěvníků. Nabízíme širokou škálu možností. Od obrazové reklamy, přes textovou až po PR články.


DISKUSE K ČLÁNKU
Provozovatel serveru nenese žádnou dopovědnost za obsah vložených příspěvků
Zodpovězená témata (1/1): Strana 1 / 1
 Díky za skvělý článek.    [Pavel]    (09. 01. 2016)
 Díky moc za takto zpracovaný článek!    [Tom]    (07. 03. 2021)
 V Janečkově vile když jsem pracoval v JAWĚ jsem měl ve druhé patře kancelář.Zároveň tam měl kancelář i Antonín Matějka náš skvělý soutěžák a často nás tam navštěvoval i František Šťastný.    []    (10. 10. 2019)
 Excelentní. Já bydlel vedle.    [Petr Pokorný]    (18. 07. 2017)
 Děkuji, snažím se.    [Jiří Bartuš]    (13. 01. 2016)
Přidat odpověď    (4)

NOVÉ TÉMA
Pouze pro založení nového diskusního tématu
Diskuse není určena k podávání inzerce. Příspěvky posouzené jako inzerce budou z diskuse odstraněny. K soukromé bezplatné inzerci použijte oddíl Inzerce.
 Jméno:     
 E-mail:     
Nutno vyplnit text a jméno
Upozornění: Vkládejte pouze příspěvky, které souvisí s danou tématikou. Nepatřičné příspěvky budou z diskuse odstraněny.

Tip: V textu můžete používat tyto HTML tagy: <U>, <I>.
Při editaci se Enter bere jako odřádkování, které se zobrazuje.

Nové články
Představení Hondy CBX 1000
Technická lahůdka ze země úsměvů
Kouzlo japonských motocyklových přístrojů
10. Sjezd Jawistů po 70 letech v Luhačovicích
Suzuki GS 1000 E
Šolcovy zatáčky 2021
Po kývačce přichází Pérák
Bugatti Grand Prix Zlín 2021
NIPPON RETRO 2021
Z druhé ruky: Jawa Pérák in action
Kopčany 2019
Duel naháčů
Brno Revival 2019
Jawa 300 CL a vozík PAv
Suzuki TC200
Pérák ze stodoly
Můj život Pekelného Anděla
Medzinárodné motocyklové preteky Letisko Trenčín 2020

PODPOŘTE NÁS
SDÍLENÍM ČLÁNKU

MotoMagazín na facebooku


Témata
INZERCE     Nový inzerát
Japonské motocykly
Poválečné motocykly ČZ
Jawa Pérák
Motocykly JAWA 500 OHC
Motocykly JAWA Bizon
Lidová vozítka
Vozítka Velorex
Manet 90
Kniha vozítka Velorex
Motocyklové vozíky
Motocyklové vozíky PAv
Mopedy Stadion
Sidecary VELOREX
Videoarchiv
Francouzské motocykly
Literatura
OILMASTER
MotoMagazín na Youtube
MotoMagazín na Rajčeti
Motocyklové vozíky PAv - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
Jawa Californian - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
  Dodatky knihy
  Fan club Velorex
Vrchní, zdrhni!
www.jawadily.cz
Žebříček článků
Ve stopě zlínské šestidenní 2020
Česká Tourist Trophy 2016
Pérák 2015
Setkání veteránů Holešov
Bugatti Grand Prix Zlín 2021
7. Sjezd Jawistů v Luhačovicích
300 zatáček Gustava Havla 2019
300 zatáček Gustava Havla 2015
XIX. Jarní sraz Velorexů v Boskovicích
Branná 2018
300 zatáček Gustava Havla 2018
NIPPON RETRO 2019
Zlínská Historic Rally 2019
Zlínská Historic Rally
III. Pohár motorových dvoukolek
Česká Tourist Trophy 2017
Česká Tourist Trophy 2018
NIPPON RETRO 2018
Setkání veteránů Holešov 2017
Jarní cena Brna 2018
Pérák 2017
Slovácký okruh 2018
Česká Tourist Trophy - IRRC 2019
X. setkání motocyklů Jawa 500 OHC
Oldtimer Festival 2016
Publikování nebo další šíření obsahu serveru motomagazin.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno. © Jiří Bartuš