MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly           18.6.2024 20:42         
 ÚVOD   INFORMACE  AKCE / REPORTÁŽE  ARCHIV  ČLÁNKY  MAGAZÍN - BLOG  INZERCE      KOMERČNÍ INZERCE  KONTAKTY
MotoMagazínInzerujte na MotoMagazínu

| Kniha Jawa Californian | Dodatky knihy | Dodatek ke knize I | Dodatek ke knize II | Dodatek ke knize III | Dodatek ke knize IV | Dodatek ke knize V | Dodatek ke knize VI | Dodatek ke knize VII | Dodatek ke knize VIII | Dodatek ke knize IX | Dodatek ke knize X | Dodatek ke knize XI | Jawa Californian v transportním obalu | Renovace motocyklů Jawa Californian | Renovace motocyklu Jawa 350 typ Californian II z výrobní série pro Ministerstvo vnitra | Oilmaster |Renovace motocyklů Jawa Californian

  Tento text vznikl z potřeby autora upozornit na smysl zachování hodnot, které jsou v motocyklech Jawa Californian, jakožto v historických vozidlech, ukryty. Veškeré vyrobené motocykly Jawa Californian jsou dle mezinárodního kodexu FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) považovány za historická a majitelé těchto motocyklů by k tomuto faktu měli vždy patřičně přihlížet.


  Autor: Jiří Bartuš  Prvním, a bezesporu zásadním, rozhodnutím každého nového majitele historického vozidla je, zda jej ponechat v nálezovém stavu, restaurovat či renovovat. Toto rozhodnutí je velice náročné, nicméně je třeba si uvědomit, že je to rozhodnutí naprosto zásadní. Jen málo kdo jej chce mít jen na ukázku v nálezovém stavu a tak se většina majitelů bude rozhodovat mezi jeho restaurováním a renovováním. A pokud je to jen možné, restaurování by mělo mít vždy přednost před renovováním. Zejména pokud se motocykl zachoval v původním, třeba omšelém, stavu. Restaurování by mělo být prováděno patřičně citlivě, tak, aby pomohlo motocykl zachovat pokud možno co nejvíce původním stavu. Restaurování lze doporučit i z hlediska uchování hodnoty motocyklu v dlouhodobém horizontu.
  Ne vždy se motocykl nachází v takovém stavu, aby jej šlo bez vynaložení neúměrných nákladů restaurovat. Zde je tedy logickou volbou renovace. Renovátor si musí uvědomit, že většina renovačních zásahů bývá nevratná a motocykl jimi ztrácí autenticitu a samozřejmě i historickou hodnotu. Ta s odstupem času bude tvořit dominantní část ceny motocyklu. Největším problémem renovací je, že bývají vždy až příliš závislé na citu a možnostech renovátora. Cílem snažení každého renovátora by měl být stav, kdy motocykl vypadá jako by právě vyjel z výroby. Toho však z mnoha důvodů nelze nikdy dosáhnout. Většinu z původně použitých výrobních technologií nelze v mnoha případech, díky odstupem mnoha let, zopakovat a tak musí renovátor nejednou sáhnout po kompromisním řešení. Výsledek renovace bude tedy značně závislý na možnostech renovátora. Nejen na jeho finančních a technických možnostech, nýbrž i na citu k řešení kompromisních pracovních postupů.

Dokument
Jawa 350 typ 361/04/02 Californian II z roku 1966 s velikým množstvím nevratných zásahů předchozích majitelů. Restaurovat či renovovat?


  Pro nákup motocyklu Jawa Californian platí více než pro jiné československé motocykly zásada, oč je motocykl kompletnější o to méně investic a práce bude třeba vynaložit. Při shánění motocyklu pro renovaci se téměř vždy vyplatí hledat pokud možno kompletní motocykl s minimem zásahů od předchozích majitelů.

  Motocykly zakoupené v Evropských zemích bývají velice často značně opotřebované a mnohdy vykazují známky nevhodného uložení. Motocykly provozované v Československu bývají velice často značně poznamenány kutilstvím předchozích majitelů. Není výjimkou motocykl, z jehož původního stavu zbyly jen fragmenty.
  Motocykly dovezené ze zámoří bývají často ušetřeny nežádoucích zásahů stran majitelů, ale často vykazují závady zaviněné nedostatkem vhodné péče. Mnoho těchto motocyklů ukončilo svou životní pouť zadřením po vypotřebování oleje v olejové nádrži, případně bylo provozováno jen do první větší závady. Negativní roli často sehrají nepříznivé vlivy prostředí, což platí zejména o motocyklech provozovaných na západním pobřeží spojených států. Není však výjimkou, kdy byl motocykl uskladněn v klimatizované garáži. Vyšší cena takového motocyklu bývá často zcela vyvážena nízkými náklady na jeho restaurování.

Dokument Dokument
Umístění výrobního čísla rámu. Umístění výrobního čísla motoru.


  Prvním krokem před prováděním jakýchkoli zásahů by měla být správná identifikace motocyklu. Všechny motocykly Jawa Californian mají vyražené výrobní číslo na pravé straně rámu, podél spodní hrany výztuhy krku rámu. Výrobní číslo motoru je vždy vyraženo v horní části levého bloku motoru.
  Mnohdy se motocykl nachází v takovém stavu, kdy není možná přímá identifikace typu. V tomto případě pomůže dohledání znaků, jež jsou spjaty jen s konkrétním typem. Pomůckou by měly být sepsané odchylky jednotlivých typů, jež jsou součástí předchozích kapitol.

  Součástí prohlídky motocyklu by mělo být pořízení důkladně fotodokumentace. Nelze než doporučit dokumentování všech prováděných činností. Pořízená fotodokumentace nejen že pomůže při opětovné montáži, ale též může tvořit součást kompletní dokumentace motocyklu.

  K základnímu přehledu o konstrukci motocyklů by měly posloužit továrnou vydané katalogy náhradních dílů. Na katalogy se však nelze vždy zcela spolehnout, protože se liší rokem vydání a nesou v nich uvedeny veškeré vyráběné modifikace a provedené odchylky. O provedených odchylkách výrobce informoval prostřednictvím informačních bulletinů, které však nebyly veřejnosti k dispozici.

Dokument
Anglické vydání katalogu náhradních dílů pro motocykly Jawa 350 typ 362 Californian IV z roku 1970.


  V knihovně každého majitele motocyklů Jawa by neměla chybět kniha Jiřího Dočkala Seřizování a opravy motocyklů Jawa, jejíž první vydání vyšlo v roce 1967 a později dočkalo několika doplněných vydání. Kniha představuje základní pravidla údržby, oprav a seřízení všech motocyklů Jawa poválečné produkce.

  Pravidla pro renovaci motocyklů Jawa Californian jsou zcela shodná jako pro renovaci jakéhokoli motocyklu. Jednotlivá rozhodnutí, jak s motocyklem nakládat, by měla být v souladu s obecně platnými zásadami pro zacházení s historickými vozidly. Cílem renovace by měl být stav, v jakém motocykl opustil výrobní závod. Je třeba si uvědomit, že Jawy Californian byly většinou vyráběny sériově a na společné výrobní lince s ostatními modely, což znamená, že se navzájem a ani vzhledem k ostatním motocyklům nemohly příliš odlišovat. Mnoho majitelů však tuto zásadu nedodržuje a nechává se strhnout k úpravám do provedení, jež jim připadá atraktivnější. Mnohdy bývají vzorem motocykly představené na reklamních letácích. V případě reklamních motocyklů se však téměř vždy jednalo o motocykly, které se od sériových v mnohém značně lišily.

  Největším úskalím při renovaci bývá povrchová úprava dílů. Nerespektování základních faktů dokáže zhatit každou, jakkoli dobře provedenou, renovaci. Omezený sortiment odstínů laků dostupných v Československu a taktéž tlak na sériovost výroby značně omezovaly variabilitu barevných provedení sériových motocyklů. Všechny odstíny barev používaných na motocyklech Jawa Californian byly používány v souladu s normou ČSN. Jelikož výrobci současných barev se již touto normou neřídí, musí současní renovátoři přistoupit k namíchání správného odstínu. Pro stanovení správného odstínu lze využít místa, kde se dochovala původní barva skrytá před nepříznivými vlivy venkovního prostředí.
  V době výroby motocyklů Jawa Californian měla Jawa k dispozici novou lakovnu. Například rámy se již od roku 1965 stříkaly v elektrostatickém poli. Nanášení barvy jednotlivých dílů motocyklu se provádělo stříkáním v boxech. Nejprve dvěma vrstvami základní barvy a po té dvěma vrstvami vrchního laku. Díly byly po každém nástřiku sušeny v sušících pecích. Při lakování se šetřilo laky a výrobním časem tak, že málo viditelné části dílů nemusely být vždy kryty vrchním lakem. To lze vypozorovat zejména na vnitřních částech černě lakovaných blatníků. Linkování dílů bylo prováděno vždy ručně dle neměnných postupů.
  Motory motocyklů byly po smontování částečně přelakovány stříbrnou barvou. Stříbrnou barvou byly též lakovány i hlavy válců. Litinová žebra válců byla před korozí chráněna černou lesklou syntetickou barvou.

Dokument Dokument
Při renovaci se často zapomíná na správnou povrchovou ochranu drobných dílů. Hliníkové víko bubnu předního kola bylo opatřeno ve střední části lakováno stříbrnou barvou. Pohled na matnou vnitřní část černě lakovaného zadního blatníku motocyklu Jawa 350 typ 361/04 Californian II prozrazuje absenci vrchního laku.


  Nepřehlédnutelnou ozdobou každého motocyklu jsou jeho chromované díly. Každá obnova povrchové úpravy chromováním s sebou přináší ztrátu autentičnosti, neboť vyžaduje ubírání materiálu při jeho leštění. Renovátor by tedy měl vždy zvážit, zda je nový chrom pro renovovaný motocykl opravdu přínosem.

  Povrchová úprava chromováním by rozhodně neměla být použita na místech, na kterých nikdy nebyla. Spojovací materiál a drobné ocelové díly motocyklu byly až na výjimky chráněny před korozí galvanickým zinkováním.

Dokument
Neleštěná koncová část pedálu zadní brzdy dochovaná na nepoužitém náhradním dílu. Leštění této části při renovaci by přineslo nežádoucí ztrátu autentičnosti.


  Dle tehdy platné normy pro spojovací materiál byly na všech motocyklech Jawa Californian použity šrouby M8 s 14 mm šestihrannou hlavou. Výjimkou byly šrouby upevňující stupačky spolujezdce, které měly hlavu 11 mm. Hlavním dodavatelem normalizovaného spojovacího materiálu byla Šroubárna Libčice nad Vltavou, jejíž šrouby s šestihrannou hlavou byly vždy na čele patřičně značeny. Naopak speciální šrouby toto značení neměly.

Dokument
Šroub M6x50 použitý k upevnění třmenu zapalovací cívky byl vyrobený ve Šroubárně Libčice nad Vltavou - značka Li. Údaj 8G značí pevnostní třídu šroubu.


  Skutečnost, kdy většina vyrobené produkce motocyklů Jawa Californian byla prodána v zahraničí, se projevila v malé dostupnosti použitých běžných náhradních dílů.
  Naopak, nových náhradních dílů určených jen pro tyto motocykly, byl po dlouho dobu relativní dostatek. Mnoho atypických náhradních dílů, použitelných pouze na vývozní typy československých motocyklů, bylo po dlouhé roky nabízeno ve specializované prodejně Mototechna v Brně na Jugoslávské ulici. Jelikož tyto díly nebyly použitelné pro uživatele běžně dostupných motocyklů, nebyl o ně prakticky žádný zájem. Během likvidace národního podniku Mototechna v 90. letech bylo mnoho z těchto dílů sešrotováno, nebo odkoupeno soukromými prodejci. Tyto díly lze občas spatřit v inzerci či na burzách náhradních dílů.

  Od doby, kdy se začaly motocykly Jawa Californian ve větší míře dovážet ze západní Evropy a zejména ze zámoří a vzrostl počet renovací, začaly se jejich o náhradní díly zajímat výrobci replikoých dílů. Výroba většiny replikových dílů však nepodléhá požadavkům na jakost a historickou shodu, čímž je použitelnost takového dílu značně problematická. Použití replikových dílů však bývá nejschůdnějším řešením pro zdárné dokončení renovace. Použití repliky může samozřejmě být časově omezené do doby, než se podaří sehnat díl původní.

Dokument Dokument
Ne vždy je nezbytně nutné použít replikové díly. Výrobci replikových dílů se mnohdy nepatřičně odchylují od originálu. Příkladem může být chybějící pryžová průchodka zamezující poškození lanovou přední brzdy při průchodu stahovacím okem přední vidlice.


  Uvedené příklady představují pouze zlomek informací potřebných pro zdárné provedení renovace. Každá renovace je svým způsobem unikátní a tak se prakticky žádný renovátor nevyhne shánění všech vhodných informací a hledání správných postupů. Ke kvalitně provedené renovaci totiž nestačí získat jen technické znalosti. Mnohá rozhodnutí, které musí renovátor učinit, vyžadují znalosti s mnoha oborů lidské činnosti včetně znalosti historických souvislostí. I díky tomu není výsledkem jen renovovaný motocykl, ale též i patřičná radost z dobře odvedené práce.

Dokument
Přesnou repliku tohoto dílu nevyrábí žádný výrobce. Přitom jde o díl, na kterém výsledný dojem závisí zcela zásadně.Podpořte MotoMagazín investováním do reklamy na jeho stránkách. Nabídněte své produkty širokému spektru zdejších návštěvníků. Nabízíme širokou škálu možností. Od obrazové reklamy, přes textovou až po PR články.


DISKUSE K ČLÁNKU
Provozovatel serveru nenese žádnou dopovědnost za obsah vložených příspěvků
Zodpovězená témata (1/1): Strana 1 / 1
 Pěkný a užitečný článek, díky za něj. Doplnil bych snad jen, že šrouby a ostatní spojovací materiál byly kadmiovány. To dnes už bohužel nikdo nedokáže.    [JzK]    (31. 12. 2017)
 Postup je stejný, rozdíl je jen v použitém kovu? Kadmium znám jen z barev... uměleckých.

I já děkuji za článek. Jinak, podle toho, co jezdí po našich silnicích, nabyl jsem dojmu, že ČZ Strakonice byla v chromování pečlivější. Čízy jsou většinou ZACHOVALEJŠÍ.    [Hobo]    (20. 05. 2018)
Přidat odpověď    (1)

NOVÉ TÉMA
Pouze pro založení nového diskusního tématu
Diskuse není určena k podávání inzerce. Příspěvky posouzené jako inzerce budou z diskuse odstraněny. K soukromé bezplatné inzerci použijte oddíl Inzerce.
 Jméno:     
 E-mail:     
Nutno vyplnit text a jméno
Upozornění: Vkládejte pouze příspěvky, které souvisí s danou tématikou. Nepatřičné příspěvky budou z diskuse odstraněny.

Tip: V textu můžete používat tyto HTML tagy: <U>, <I>.
Při editaci se Enter bere jako odřádkování, které se zobrazuje.

Nové články
NIPPON RETRO 2023
Česká Tourist Trophy + IRRC 2022
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
NIPPON RETRO 2022
Poznatky z renovace Suzuki GS 1000 E
Kývačka s motorem DKW
Kývačka
Druhá soutěž lidových vozítek a scooterů
První soutěž lidových vozítek a scooterů
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Výstava lidových vozítek
Yamaha XJ 600
Lidové vozítko v nálezovém stavu
Jak na rez v nádrži?
Co dokáže udělat prodloužený zadní blatník?
Yamaha FZR 600

PODPOŘTE NÁS
SDÍLENÍM ČLÁNKU

MotoMagazín na facebooku


Témata
INZERCE     Nový inzerát
Japonské motocykly
Poválečné motocykly ČZ
Jawa Pérák
Motocykly JAWA 500 OHC
Motocykly JAWA Bizon
Lidová vozítka
Vozítka Velorex
Manet 90
Kniha vozítka Velorex
Motocyklové vozíky
Motocyklové vozíky PAv
Mopedy Stadion
Sidecary VELOREX
Videoarchiv
Francouzské motocykly
Literatura
OILMASTER
MotoMagazín na Youtube
MotoMagazín na Rajčeti
Motocyklové vozíky PAv - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
Jawa Californian - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
  Dodatky knihy
  Fan club Velorex
Vrchní, zdrhni!
www.jawadily.cz
Jawa ze souboru Naše motocykly
Žebříček článků
Branná 2018
300 zatáček Gustava Havla 2019
Ve stopě zlínské šestidenní 2020
XXXVIII. Nepomucký trojúhelník
300 zatáček Gustava Havla 2018
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2018
Brno Revival 2019
Česká Tourist Trophy 2017
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Česká Tourist Trophy - IRRC 2019
Nepomucký trojúhelník 2018
III. Pohár motorových dvoukolek
Slovácký okruh 2018
Česká Tourist Trophy 2018
NIPPON RETRO 2019
NIPPON RETRO 2018
Klasici do 500 a 750 cm3 na České Tourist Trophy 2019
Jarní cena Brna 2018
Grand Prix Bugatti 2019
Star Rally 2017
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
Česká Tourist Trophy 2016
Slovácký okruh 2019
Publikování nebo další šíření obsahu serveru motomagazin.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno. © Jiří Bartuš