MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly           18.6.2024 20:05         
 ÚVOD   INFORMACE  AKCE / REPORTÁŽE  ARCHIV  ČLÁNKY  MAGAZÍN - BLOG  INZERCE      KOMERČNÍ INZERCE  KONTAKTY
MotoMagazínInzerujte na MotoMagazínu

| Kniha Jawa Californian | Dodatky knihy | Dodatek ke knize I | Dodatek ke knize II | Dodatek ke knize III | Dodatek ke knize IV | Dodatek ke knize V | Dodatek ke knize VI | Dodatek ke knize VII | Dodatek ke knize VIII | Dodatek ke knize IX | Dodatek ke knize X | Dodatek ke knize XI | Jawa Californian v transportním obalu | Renovace motocyklů Jawa Californian | Renovace motocyklu Jawa 350 typ Californian II z výrobní série pro Ministerstvo vnitra | Oilmaster |
Obal knihy Jawa Californian   Jawa Californian – motocykly, nesoucí v názvu bohatou tradici značky Jawa spolu s vidinou amerického snu v podobě daleké slunné Kalifornie, po dlouhá léta nenechávají chladným mnohého z příznivců jedné stopy. Jak probíhal jejich vývoj a jaké okolnosti předcházely jejich vzniku? Jakým vývojem prošel a čím byl ovlivňován prodej motocyklů československých výrobců na severoamerickém kontinentu od roku 1945?
  O tom všem i o technických detailech, dochovaných původních či restaurovaných motocyklech se dozvíte v této knize.Vývoz československých motocyklů do USA po roce 1945
  
Článek vznikl jako dodatek k prvnímu vydání knihy. Druhé vydání knihy Jawa Californian přináší tomuto tématu aktualizovaný pohled, doplněný o mnoho zcela nových obrazových materiálů.

    autor: Jiří Bartuš


    Výroba motocyklů v poválečném Československu
    Začátky prodeje motocyklů Jawa a ČZ v USA
    Prodej motocyklů v poválečném Československu

Dokument
Reklamní leták firmy Indian Motorcycle Co. nabízející motocykly ČZ 125 t pod obchodním názvem Indian-ČZ

    Výroba motocyklů v poválečném Československu


  Již záhy po skončení druhé světové války začali českoslovenští výrobci motocyklů, podpořeni mezinárodním úspěchem nových modelů, vyvážet do zemí celého světa. Slibně se rozvíjející export do mnoha desítek zemí byl však značně omezován poválečným nedostatkem surovin a omezenými možnostmi rozvoje výrobních kapacit. Důvodem přednostní orientace na vývoz před domácím prodejem byla zejména potřeba zisku volně směnitelné měny, kterou byl po válce americký dolar.
  Svou úlohu sehrála také neutěšená ekonomická situace v poválečném Československu. Ta rozvoji motorismu nijak nepřála. Nejenže díky jedné z nejvyšší spotřební dani na světě byly drahé pohonné hmoty, ale finančně těžko dostupné byly samy motocykly.
  Většina obyvatel měla úspory uloženy na vázaných vkladech československých bank a nemohla s nimi volně disponovat.

  Součástí rozsáhlých společenských změn, započatých ihned po skončení války, byly snahy o přechod na plánované centrálně řízené hospodářství. Nedlouho po skončení války se zástupci motocyklových výrobců na Ústředním svazu průmyslu dohodli na rozdělení sfér v motocyklovém průmyslu podle objemových tříd. ČZ byla přidělena kubatura 125 cm3, Jawě 250 cm3 a Ogaru 350 cm3. Účelem dohody bylo zamezení vzájemné konkurence jak na domácím trhu, tak při předpokládané expanzi na trzích zahraničních. Původním předpokladem bylo prosadit se na válkou postiženém německém trhu v konkurenci zejména britských motocyklových výrobců.

  Rozsáhlé změny v národním hospodářství byly započaty Dekretem prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše číslo 101/1945 ze dne 24. října 1945, jímž bylo znárodněno i 160 strojírenských a kovodělných podniků s celkem 260 závody. Znárodnění se nevyhnula ani Zbrojovka Ing. F. Janeček a. s, která se nacházela od května 1945 pod národní správou (10. července 1945 - Zbrojovka Ing. F. Janeček národní správa). Vzniklý národní podnik (28. října 1945 - Zbrojovka Ing. F. Janeček, národní podnik) byl spolu s ostatními příbuznými firmami zastřešen nově zřízeným národním podnikem Československé závody kovodělné a strojírenské (ČZKS n. p.).

  V rámci slučování výrobních podniků státem nařízené centralizace průmyslu byl národní podnik v roce 1946, spolu se strašnickým výrobcem motocyklů Ogar (Ogar, národní podnik), začleněn do národního podniku Zbrojovka Brno (7.3.1946). V rámci strukturálních změn průmyslu po Únoru 1948 došlo k další reorganizaci a od 1. února 1950 k přejmenování na národní podnik Moto Jawa. 8. května 1953 byl podnik přejmenován na Závody 9. května, národní podnik a tento název mu zůstal až do 60. let.

  Co má společného tradiční česká značka Jawa s 9. květnem?   Dozvíte se v článku   zde |

  Základy mimořádného poválečného úspěchu motocyklů Jawa byly položeny již za okupace, vývojem zcela nového modelu motocyklu, později známého pod lidovým názvem Pérák. Hned první představení nové Jawy 250 typ 11 spolu s motocykly ČZ na pařížském autosalonu v říjnu roku 1946 přineslo okamžitý obchodní úspěch v podobě zisku zakázek od mnoha obchodních firem z celého světa.
  Oproti původním předpokladům to byly zejména země nezasažené válkou jako Austrálie, Švýcarsko, Kanada, Brazílie či země blízkého východu. Úspěšné předvedení motocyklu Jawa v roce 1948 na London Motorcycle Show ve Velké Británii otevřelo cestu i na tamější lukrativní trh prostřednictvím firmy Industria London Ltd. Obchodnímu úspěchu pomohl též úspěch československých motocyklů a jezdců v roce 1947 na první poválečné Mezinárodní šestidenní soutěži ve Zlíně.

    Začátky prodeje motocyklů Jawa a ČZ v USA

  Pozornosti obchodníků neunikly ani Spojené státy americké, jejichž válkou nedotčený trh byl velikým lákadlem. Již v roce 1946 odjel dr. Jaroslav Frei jako zástupce ČZKS n. p. do USA, kde se mu podařilo dojednat kontrakt na prodej celkem 32 000 kusů motocyklů ČZ a Jawa s firmou R. S. Evans Associates, Inc. pro období let 1946 až 1948. Firma R. S. Evans měla prodávat motocykly Jawa i ČZ prostřednictvím své nově budované sítě prodejců. Obdobný kontrakt byl sjednán na prodej motocyklů prostřednictvím zavedené prodejní sítě firmy Indian Motorcycle Co.

Dokument
„Praha je pro motocykly totéž jako Detroit pro automobily”, hlásá reklamní leták firmy R. S. Evans Associates, Inc. z roku 1947, zacílený na získávání prodejců pro motocykly Jawa a ČZ

  Ještě na konci roku 1946 bylo do USA odesláno několik prodejních vzorků nových typů motocyklů a pro Indian 400 kusová série motocyklů ČZ 125 A. Pravidelné dodávky motocyklů Jawa a ČZ započaly hned po Novém roce.

  Již prodej motocyklů prvních sérií odhalil mnohé nečekané problémy. Na motocyklech se začaly během provozu projevovat závady, které nezaškolený servisní personál amerických prodejců nedokázal kvalifikovaně odstraňovat, protože nebyl patřičně vyškolen a neměl dostatek servisního vybavení. Začaly se tak množit stížnosti na kvalitu československých motocyklů, které se navíc staly cílem negativní kampaně konkurenčních prodejců v západní části USA.

  V reakci na stížnosti amerických prodejců vyslaly ČZKS v únoru roku 1947 do USA servisního technika, závodního jezdce České zbrojovky Emanuela Marhu s úkolem provést opravy poškozených motocyklů a vyškolit servisní techniky prodejců. Marha mimo jiné zjistil, že mnohé motocykly Jawa byly díky nevhodnému balení poškozeny již během transportu. Na místě se též přesvědčil o stížnostech prodejců na dodané provedení motocyklů. Dovezené motocykly, vyrobené ve standardním provedení, totiž vzhledově neodpovídaly původně zaslanému předváděcímu vzorku, jenž měl více chromovaných dílů.

Dokument
„Správný začátek s Jawou“ – reklamní leták firmy Industrial Operations, Inc. z konce roku 1947 představuje „lehký aerodynamický motocykl“ Jawa 250 typ 11

  V poválečném období veškerý zahraniční obchod strojírenských výrobků zajišťovaly ČZKS n. p. Při reorganizaci ČZKS n. p 1. května 1949 bylo vrchní obchodní ředitelství ČZKS n. p. převedeno na akciovou společnost Kovo a. s., která zahraniční obchod převzala. Nutnost propagace dvou rozličných značek Jawa a ČZ v jednom teritoriu vedla ČZKS n. p. v roce 1947 k vážným úvahám o vytvoření společné obchodní značky. K zavedení vítězného návrhu Blesk a pro přechodné období Blesk-Jawa a Blesk-ČZ však nikdy nedošlo.

  Pomalý náběh velkosériové výroby spojený s poválečným nedostatkem surovin a změnou politické orientace země způsobovaly zpožďování dodávek oproti předem sjednanému plánu, což bylo druhými stranami chápáno jako hrubé nedodržení sjednaných závazků. Nezbytnou strategií prodejců v USA bylo prodat co nejvíce motocyklů v jarním období, kdy byla poptávka po motocyklech největší a zpoždění dodávek jim tuto strategii znemožňovalo.

  Optimistický výhled prodeje byl již v roce 1947 narušen odstoupením firmy R. S. Evans od dohodnuté smlouvy. Ve snaze vylepšit podporu prodeje československých motocyklů v USA byly neprodané motocykly, uložené ve skladech v New Yorku, prodány firmě Industrial Operations, Inc. jenž byla dceřinou firmou národního podniku Kovostroj, součásti ČZKS n. p.

  Po nesplnění zakázek na jaře roku 1948, čehož hlavní příčinou bylo nedostatečné zásobení expedice strakonické zbrojovky transportními bednami, vypověděla smlouvu i firma Indian, která se navíc soudně dožadovala finanční náhrady. Svou roli ve vypovězení smlouvy sehrál i fakt, že firma Indian získala od roku 1949 obchodní zastoupení většiny britských výrobců motocyklů pro svou dceřinou obchodní firmu Indian Sales Corporation.

  Do vyřešení tohoto obchodního sporu zakázal soud firmě Industrial Operations jakkoli disponovat s neprodanými motocykly nacházejícími se v různých celních skladech v New Yorku. Jednalo se o 2865 motocyklů ČZ a 354 motocyklů Jawa výrobních ročníků 1947 a 1948. K ukončení sporu došlo po složitých a zdlouhavých jednáních až počátkem roku 1950 vzájemným mimosoudním vyrovnáním.

  Firma Industrial Operations, Inc. začala již koncem roku 1947 budovat zcela novou prodejní síť prostřednictvím nově založené firmy Jawa Motorcycle co. Novým prodejcům slibovala masivní podporu prodeje uveřejňováním reklamy ve všech motoristických časopisech. V těchto reklamách nabízela ucelenou řadu motocyklů ČZ 125 a Jawa 250, k nimž přibyly i nové dvouválcové Jawy 350 typ 12, představované pod ochrannou známkou Ogar. V reklamě se též zavazovala k 48 hodinové garanci na dodání náhradních dílů. Zajímavostí v nabídce firmy byl i motocykl Jawa 250 typ 11 v úpravě pro autoškoly s dvojitým řízením.

Dokument Dokument
„Motocykly, o kterých se v Americe nejvíce hovoří“ – ukázka z reklamní letákové kampaně firmy Jawa Motorcycle co. zacílené na hledání nových prodejců „Jízda s Jawou je dnešním trendem“ – tak lze volně přeložit jedno z hesel reklamní letákové kampaně firmy Jawa Motorcycle co. zacílené na hledání nových prodejců

  V době, kdy motocykly Jawa zažívaly ve světě největší rozmach prodeje, ve Spojených státech jejich prodej stagnoval. Očekávané zavedení na americkém trhu se nekonalo a veškerý prodej, který se podařilo v polovině padesátých let realizovat, byl již jen prodejem příležitostným, případně šlo o prodej náhradních dílů na již prodané stroje, který zajišťovala firma Internacional Motorcycle Co.

  Hlavní podíl na nezdaru prodeje měla skutečnost, že v americké společnosti zvyklé na pohodlí dopravy automobilem, nenalezly lehké a nenáročné motocykly patřičného využití. Svým dílem přispěl i dobovým tiskem kritizovaný fakt, že prodej motocyklů byl řízen z New Yorku, tedy východní části země, která, na rozdíl od západní části s příznivým klimatem, nebyla motocyklům příliš nakloněna.

Dokument
„Lehké motocykly nyní přinesou zisky i vám“ – slibuje reklamní leták firmy Jawa Motorcycle co. zacílený na hledání nových prodejců

  Od počátku 50. let zajišťovala veškerý vývoz motocyklů akciová společnost Motokov. Ta vznikla 1. prosince 1950 vyčleněním obchodu s motorovými vozidly, jejich příslušenstvím a díly z akciové společnosti KOVO.
  Původně Motokov, akciová společnost pro dovoz a vývoz vozidel a lehkého kovoprůmyslu se od roku 1953 nařízením vlády změnila na Motokov, podnik zahraničního obchodu (PZO Motokov).

  Vlastní prodej byl realizován prostřednictvím Motokovem autorizovaných dovozců v jednotlivých zemích a případně jimi nasmlouvaných regionálních prodejců. Mnohdy byl prodej motocyklů doplňkem prodeje celé řady československých výrobků počínaje automobily Škoda a Tatra, traktory Zetor a konče zapalovacími svíčkami Pal či pneumatikami Barum. V zemích s velikým objemem obchodu zřizoval Motokov dceřiné prodejní organizace.

  Mimo vývozu zajišťoval Motokov i dovoz zahraničních motorových vozidel a náhradních dílů. Do působnosti Motokovu spadal též nákup dílů ze zahraničí, jenž z nějakého důvodu nemohly být vyráběny československými podniky. Součástí portfolia Motokovu byl i monopol na propagaci ve světě. Pod hlavičkou Motokovu též vycházely cizojazyčné uživatelské manuály a katalogy náhradních dílů v cizojazyčných verzích.

Dokument Dokument
„Koukni, Jonesovi mají Jawy také“ – reklama firmy Jawa Motorcycle co. z roku 1948 „Nesporně. Největší ve své třídě“ – reklama firmy Jawa Motorcycle co. z roku 1950

Dokument
„Vítěz první ceny“ – reklama firmy Jawa Motorcycle co. z roku 1951

  Jelikož veškerý kontakt se světem byl zajišťován pouze Motokovem, mohli sami výrobci jen s obtížemi ovlivňovat inovace a zaměření výroby do budoucna. Jejich prvořadým úkolem bylo splnění závazků, rok předem s Motokovem dohodnutých.

    Prodej motocyklů v poválečném Československu

  Do roku 1950 zajišťovala prodej motocyklů na domácím trhu Ústřední prodejna motorových vozidel (ÚP 20), jenž vznikla sloučením dvaceti největších prodejců motorových vozidel během znárodňovacího procesu..
  Od roku 1950 byl prodej motorových vozidel a náhradních dílů přidělen národnímu podniku Mototechna, který vznikl sloučením ÚP 20 a znárodněním drobných prodejců. Vysoká poptávka po motorových vozidlech donutila státní orgány zavést jejich vázaný prodej. Pro nákup motocyklu tak musel každý získat patřičné povolení, které vydávaly sekretariáty KSČ a ROH na základě osobních zásluh.

  Obdobným způsobem jako Motokov objednávala motorová vozidla a náhradní díly pro domácí trh i Mototechna. Jelikož však zahraniční obchod měl vždy přednost, byly smlouvy mezi výrobci a Mototechnou často jen kusem papíru.

  K uvolnění prodeje motocyklů došlo již v roce 1949, avšak obrovský zájem ze strany veřejnosti, později též podnícený strachem z ekonomické reformy, nedokázali výrobci uspokojit. K obratu začalo docházet počátkem 50. let po stabilizaci dodávek výrobního materiálu a zajištění patřičných výrobních kapacit. Nedostatek peněz mezi obyvateli Československa po měnové reformě roku 1953 a opadnutí zájmu zahraničních odběratelů o poválečné modely spojené s očekáváním modelů nových, přineslo na delší čas motocyklů nadbytek.

Dokument Dokument
Reklamní leták Ústřední prodejny motorových vozidel z roku 1949 informuje o zavedení volného prodeje motorových vozidel v Československu Reklama národního podniku Mototechna z roku 1950

Dokument Dokument
Dokument
Reklamy národního podniku Mototechna z roku 1950 měly příznačný ideový nádechPodpořte MotoMagazín investováním do reklamy na jeho stránkách. Nabídněte své produkty širokému spektru zdejších návštěvníků. Nabízíme širokou škálu možností. Od obrazové reklamy, přes textovou až po PR články.


DISKUSE K ČLÁNKU
Provozovatel serveru nenese žádnou dopovědnost za obsah vložených příspěvků
Strana 1 / 1
Nezodpovězená témata (2/2):
 Potřeboval bych nutně zjistit cenu motocyklu JAWA 250 pérák v tehdejší měně v roce 1950. Popřípadě i závodní verzi Sport. Píši o jednom závodníkovi. Děkuji
[Jan Nohýnek]      (22. 11. 2013)
 Vycerpavajici a uzitecny popis historie vyroby a obchodu v CSR. Dekuji!
[F. Kada]      (11. 02. 2013)

NOVÉ TÉMA
Pouze pro založení nového diskusního tématu
Diskuse není určena k podávání inzerce. Příspěvky posouzené jako inzerce budou z diskuse odstraněny. K soukromé bezplatné inzerci použijte oddíl Inzerce.
 Jméno:     
 E-mail:     
Nutno vyplnit text a jméno
Upozornění: Vkládejte pouze příspěvky, které souvisí s danou tématikou. Nepatřičné příspěvky budou z diskuse odstraněny.

Tip: V textu můžete používat tyto HTML tagy: <U>, <I>.
Při editaci se Enter bere jako odřádkování, které se zobrazuje.

Nové články
NIPPON RETRO 2023
Česká Tourist Trophy + IRRC 2022
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
NIPPON RETRO 2022
Poznatky z renovace Suzuki GS 1000 E
Kývačka s motorem DKW
Kývačka
Druhá soutěž lidových vozítek a scooterů
První soutěž lidových vozítek a scooterů
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Výstava lidových vozítek
Yamaha XJ 600
Lidové vozítko v nálezovém stavu
Jak na rez v nádrži?
Co dokáže udělat prodloužený zadní blatník?
Yamaha FZR 600

PODPOŘTE NÁS
SDÍLENÍM ČLÁNKU

MotoMagazín na facebooku


Témata
INZERCE     Nový inzerát
Japonské motocykly
Poválečné motocykly ČZ
Jawa Pérák
Motocykly JAWA 500 OHC
Motocykly JAWA Bizon
Lidová vozítka
Vozítka Velorex
Manet 90
Kniha vozítka Velorex
Motocyklové vozíky
Motocyklové vozíky PAv
Mopedy Stadion
Sidecary VELOREX
Videoarchiv
Francouzské motocykly
Literatura
OILMASTER
MotoMagazín na Youtube
MotoMagazín na Rajčeti
Motocyklové vozíky PAv - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
Jawa Californian - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
  Dodatky knihy
  Fan club Velorex
Vrchní, zdrhni!
www.jawadily.cz
Jawa ze souboru Naše motocykly
Žebříček článků
Branná 2018
300 zatáček Gustava Havla 2019
Ve stopě zlínské šestidenní 2020
XXXVIII. Nepomucký trojúhelník
300 zatáček Gustava Havla 2018
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2018
Brno Revival 2019
Česká Tourist Trophy 2017
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Česká Tourist Trophy - IRRC 2019
Nepomucký trojúhelník 2018
Slovácký okruh 2018
III. Pohár motorových dvoukolek
Česká Tourist Trophy 2018
NIPPON RETRO 2019
NIPPON RETRO 2018
Klasici do 500 a 750 cm3 na České Tourist Trophy 2019
Jarní cena Brna 2018
Grand Prix Bugatti 2019
Star Rally 2017
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
Česká Tourist Trophy 2016
Slovácký okruh 2019
Publikování nebo další šíření obsahu serveru motomagazin.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno. © Jiří Bartuš