MotoMagazín     VeteránInzerce     VeteránForum     VeteránKalendář    Jawa Californian    Japonské klasické motocykly           15.6.2024 10:34         
 ÚVOD   INFORMACE  AKCE / REPORTÁŽE  ARCHIV  ČLÁNKY  MAGAZÍN - BLOG  INZERCE      KOMERČNÍ INZERCE  KONTAKTY
MotoMagazínwww.mototechnik.cz

| Lidová vozítka Os-kar, Velorex | Můj život s Mojmírem Stránským | Smutný víkend v půli června 2011 | Poznatky z renovace, konstrukce, oprav a údržby | Vozítka Velorex v nálezovém stavu | Není Velorex jako Velorex | Dobová replika prototypu vozítka Os-kar | Velorex 16/175, slepý vývojový druh | HOBA - Přestavby tříkolových Velorexů | Technická data motorů vozítek Velorex | Galerie vozítek Velorex | Zajímavosti z konstrukce a života vozítek Velorex | Přívěsné vozíky za Velorexem | Zbastlený Velorex | Výstava Velorexu 24.8. - 14.9.2002 |Dynamostartér vozítek Velorex 16/350

  Motory Velorexů 250 cm3 byly osazovány sériovým dynamem JAWA 6V/45W. Příliš malý výkon dynama si vynutil osazení Velorexu malovýkonovými žárovkami a velikým akumulátorem, který však byl nedostatečně dobíjen. Potřebou výkonějšího motoru, zlepšeného komfotru ovládání a větší bezpečnosti vznikl požadavek i na vývoj výkonnějšího dynama. Souběžne s vývojem chlazení motorů JAWA o zdvihovém objemu 350 cm3 tak došlo i na vývoj dynama, které by se dalo použít i ke spouštění motoru. PAL-MAGNETON n.p. Kroměříž ve spolupráci s VVZ n. p. Jawa vyvinul dynamostartér PAL-MAGNETON typ 443 112 490 440 obdobné konstrukce jako byl použit na motorech ČZ 175 typ 505, které byly do Velorexu na přechodnou dobu též instalovány. Viz článek Velorex 16/175, slepý vývojový druh.
  Dynamostartér se skládá z rotoru, mohutného statoru s budícími vinutími a čtyřmi kartáči o rozměru 4x10x20 mm. Mimo standardního budícího vinutí potřebného pro chod v generátorovém režimu jsou na statoru umístěny dvě pomocná budící vinutí sloužící k rozběhu dynamostartéru jako motoru na obě strany. Jako generátor je dynamostartér ovládán regulátorem PAL-MAGNETON 02-9403.56 a jako motor je ovládán prostřednictvím tzv. křízového přepínače VELOREX 4050-00-000. Ukostřený je kladný (+) pól.
  Dynamostartérem PAL-MAGNETON typ 443 112 490 440 byly vybavovány motory JAWA 572-01, 572-03, 572-04 vzniklé postupně na základě motoru JAWA 350 typ 354-03. Viz článek Motory Velorexů 350/16.

Dynamostartér PAL-MAGNETON  typ 443 112 490 440   Základní technické údaje:
Typ: 443 112 490 440 (Velorex 02-9490.44)
Výrobce: PAL-MAGNETON, národní podnik Kroměříž
Jmenovité napětí: 12V
Výkon dynama: 150W – 1500 ot/min
Výkon motoru: 0,3 k - 300 ot/min
Hmotnost: 7,4 Kg

Výrobní štítek dynamostartéruVýrobní štítek je přinýtován na těle statoru


Svorkovnice dynamostartéru   Svorkovnice dynamostartéru:
D     Hlavní vinutí dynama
M    Budící vinutí
S1, S2    Startovací vinutí
1a, 1b    Pomocné svorky pro vývody kladívek


  Příslušenství:
Regulátor: PAL-MAGNETON 02-9403.56
Křížový přepínač: VELOREX 4050-00-000
Zapalování: Jawa 350 typ 354-03 a mladší
Vačka: VELOREX 202 3890.53

Ochranné víko K příslušenství patří i ochranné víko, které je na dynamostartér těsně nasunuto a zajištěno převlečnou sponou. Průchod vodičů je zajištěn stahovací sponou a utěsněn filcem. Víko je natřeno zelenou, nebo modrou tzv. kladívkovou barvou.

Údržba

Uložení kartáče   Dynamostartér nevyžaduje nijak zvláštní údržbu. Stačí jen v pravidelných intervalech (například při mazání vačky či kontrole předstihu zapalování) kontrolovat opotřebení a stav uložení kartáčů (minimální výška kartáče je 10 mm). Kontrolu je nutno provést jak v klidu, tak i za chodu motoru. Rychlé opotřebení nebo zvýšené jiskření mezi kartáči a komutátorem může signalizovat počínající závadu. Komutátor a lůžka kartáčů je vhodné vyčistit technickým benzinem a stlačeným vzduchem.

    Demontáž
- Sejmeme ochranný víko (nejprve uvolníme stahovací sponu kabelového průchodu a poté převlečnou sponu víka).
- Odpojíme vodiče (vhodné je poznačit si jejich pozice).
- Odmontujeme zapalování.
- Sejmeme stator tak, že nejprve vyšroubujeme tři šrouby s podložkami zajišťujícími stator a uvolníme pružiny kartáčů (případně kartáče vysuneme), poté podloženým šroubovákem rovnoměrně v místech přídržných podložek odtlačujeme stator od bloku motoru.
- Povolíme šroub vačky a hodným stahovákem vačku stáhneme.
- Stáhneme rotor z klikového hřídele speciálním stahovákem (v nouzi zašroubováním šroubu M14x1,5 do rotoru v prostoru vačky). Stahování rotoru provádíme s citem. Příliš veliký utahovací moment může poničit závit rotoru.

    Montáž
Montáž je opakem demontáže. Poloha rotoru je fixována kolíkem v klikové hřídeli. Pozor na uložení statoru. Rotor se musí volně otáčet bez jakéhokoli dotyku statoru. Funkci dynamostartéru je nejlépe vyzkoušet nejprve naprázdno (vyšroubovat svíčky).
Postup montáže
Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350
Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350 Dynamostartér Velorexu 16/350

Oprava, renovace
  K renovaci je nutné přistoupit případě selhávání funkce či značného jiskření mezi kartáči a komutátorem a závada nejde odstranit bez demontáže. Před započetím prací na dynamostartéru je vhodné jej důkladně vyčistit technickým benzinem za pomoci stlačeného vzduchu.

Opotřebovaný komutátor Opotřebovaný komutátor     Rotor
  Nejexponovanější a také nejčastěji porouchanou částí rotoru je komutátor. Lamely komutátoru nesmí být poškrábány či vydřeny od kartáčů. Mezery mezi nimi musí mít zjevnou drážku a ta nesmí být zanesena prachovými zbytky z kartáčů. Povrch lamel má mít světlešedý nádech.
  Poškrábané či nerovné lamely lze lehce osoustružit (pozor na centrování a vyvážení). V případě, že mezery mezi lamelami nemají drážku, nebo ji mají příliš malou či zanesenou prachovými zbytky kartáčů, je nutné je proškrábnout vhodným nástrojem (upravený list pilky na železo). Otřepy vzniklé proškrabáváním je nutné začistit smirkovým papírem o hrubosti více než 300. Lamely musí být mezi sebou dokonale izolovány. Vždy po zásahu do komutátoru je třeba provést kontrolu izolace mezi lamelami a kontrolu vinutí, na vodivost, mezizávitové zkraty a svody na kostru. Celkovou renovaci rotoru je vhodné svěřit odborné dílně, která má potřebné stroje a zkušenosti

Stator     Stator
  Poškození vinutí statoru je spíše výjimečné. Oprava vinutí není jednoduchou záležitostí a je třeba jí svěřit odborníkovi. Běžně však dochází k uvolnění lůžek kartáčů, což vede k rychlému opotřebování či zalomení kartáčů. Lůžko je třeba vyrovnat tak, aby se v něm kartáč pohyboval snadno a bez vůlí. Poškozené pružiny kartáčů je nutné měnit za nové. Veškeré šroubové spoje konců vinutí třeba utáhnout.

  Stupeň renovace závisí na charakteru poškození. V amatérských podmínkách lze úspěšně provést celkové vyčištění a úpravu či výměnu mechanických částí. Před montáží do motoru je vhodné nechat v odborné dílně zkontrolovat stav vinutí a komutátoru. Nemáme-li s opravami tohoto druhu zkušenosti je lépe obrátit se na odbornou firmu. Jakákoli oprava, zejména pak vinutí a komutátoru je však velice nákladnou záležitostí.

Poznatky z provozu
  Dynamostartér je značně namáhaná součást motoru. Rozměrově velmi malé kartáče jsou společně s komutátorem v přechodu mezi sebou velmi elektricky a mechanicky namáhány. Pro dosažení dlouhé životnosti celého dynamostartéru je důležité dodržet několik zásad:

- Před startem zejména studeného motoru protočit motor ručně. Dojde nejen ke snížení mechanického odporu motoru, ale i k urovnání kartáčů. Teplý dobře seřízený motor lze snadno nastartovat ručně.
- Zpětný chod nepoužívat. Kartáče jsou během častějšího provozu vpřed usazené jedním směrem. Roztočení motoru směrem opačným může vést k zrychlení opotřebení a v krajním případě i jejich zlomení. Zpětným chodem též uvolňujeme lůžka kartáčů.
- Slabé jiskření mezi kartáčem a komutátorem je normální. Je-li však jiskření intenzivní, nutno dynamostartér ihned odstavit např. vyjmutím kartáčů. Předejdeme tak zbytečnému a mnohdy nevratnému poškození komutátoru. Příčinou může být zkrat mezi lamelami způsobený prachovými zbytky kartáčů či průrazem mezilamelové izolace. Často bývá příčinou jiskření uvolněná či zlomená pružina kartáče či příliš opotřebený (krátký) kartáč. Pružinu je vždy třeba nahradit novou. Správná velikost přítlačného tlaku je pro životnost kartáče i komutátoru rozhodující.
- Vždy sledovat kvalitu startu a dobíjení. Obojí může naznačit počínající závadu.
- Zamezit pronikání vlhkosti do prostoru dynamostartéru. Průchod vodičů krytem nutno utěsnit vhodně složeným filcem a zajistit stahovací sponou.
- Spálení hlavního vinutí dynama, zůstane-li viset spínací konkakt regulátoru, předejdeme zařazením pojistky 50A mezi svorky D regulátoru a dynamostartéru.
- S poškozeným dobíjením (svítí červená kontrolka) lze s dobře nabitým akumulátorem a vypnutými spotřebiči ujet i několik set kilometrů.
- Koupit náhradní dynamostartér při jakékoliv cenově dostupné příležitosti. Dynamostartér je v dnešní době jednoznačně nejžádanější součáskou Velorexu.

Katalog náhradních dílů s návodem k údržbě
Strana 1 Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5
Rotor
Rotor Rotor Rotor Rotor
Kartáč
Kartáč

Jiří Bartuš      

Nové články
NIPPON RETRO 2023
Česká Tourist Trophy + IRRC 2022
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
NIPPON RETRO 2022
Poznatky z renovace Suzuki GS 1000 E
Kývačka s motorem DKW
Kývačka
Druhá soutěž lidových vozítek a scooterů
První soutěž lidových vozítek a scooterů
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
Výstava lidových vozítek
Yamaha XJ 600
Lidové vozítko v nálezovém stavu
Jak na rez v nádrži?
Co dokáže udělat prodloužený zadní blatník?
Yamaha FZR 600

PODPOŘTE NÁS
SDÍLENÍM ČLÁNKU

MotoMagazín na facebooku


Témata
INZERCE     Nový inzerát
Japonské motocykly
Poválečné motocykly ČZ
Jawa Pérák
Motocykly JAWA 500 OHC
Motocykly JAWA Bizon
Lidová vozítka
Vozítka Velorex
Manet 90
Kniha vozítka Velorex
Motocyklové vozíky
Motocyklové vozíky PAv
Mopedy Stadion
Sidecary VELOREX
Videoarchiv
Francouzské motocykly
Literatura
OILMASTER
MotoMagazín na Youtube
MotoMagazín na Rajčeti
Motocyklové vozíky PAv - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
Jawa Californian - oficiální stránky knihy
  Oficiální stránky knihy
  Dodatky knihy
  Fan club Velorex
Vrchní, zdrhni!
www.jawadily.cz
Jawa ze souboru Naše motocykly
Žebříček článků
Branná 2018
300 zatáček Gustava Havla 2019
Bugatti Grand Prix Zlín 2022
Ve stopě zlínské šestidenní 2020
Klasici na České Tourist Trophy 2022
Brno Revival 2019
XXXVIII. Nepomucký trojúhelník
300 zatáček Gustava Havla + IRRC 2021
300 zatáček Gustava Havla 2018
Česká Tourist Trophy 2017
Česká Tourist Trophy - IRRC 2019
III. Pohár motorových dvoukolek
Česká Tourist Trophy 2018
Ve stopě zlínské šestidenní 2018
Nepomucký trojúhelník 2018
Jarní cena Brna 2018
NIPPON RETRO 2018
Slovácký okruh 2018
Klasici do 500 a 750 cm3 na České Tourist Trophy 2019
Česká Tourist Trophy 2016
NIPPON RETRO 2019
Ve stopě zlínské šestidenní 2022
Grand Prix Bugatti 2019
Slovácký okruh 2019
7. Sjezd Jawistů v Luhačovicích
Publikování nebo další šíření obsahu serveru motomagazin.cz je bez písemného souhlasu autora zakázáno. © Jiří Bartuš